Nittedal elveforum
Vi er Nitelvas venner, og vi jobber for en renere elv i bygda vår.

Om Nittedal Elveforum

Vi er en forening for Nitelvas venner med hensikt å målbære elvas stemme og sørge for elva sin ve og vel. Vi ønsker at denne fantastiske naturressursen skal bli sett og anerkjent, slik at den økologiske tilstanden kan bedres. Nitelva skal telle med i offentlige beslutningsprosesser.

 

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkomne!

Årsmøte i Nittedal Elveforum 2022

Det innkalles herved til årsmøte den 7. mars kl 19:30 i Slåttenhuset møterom på kommunehuset i Nittedal. Vel møtt!

Saksliste:

1. Konstituering (registrering av møtedeltakere og godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent, valg av to medlemmer til å underskrive protokoll)
2. Styrets beretning for 2021 - gjennomgang av sakene vi har jobbet med.
3. Årsregnskap for 2021 og budsjett 2022
4. Valg av styremedlemmer og leder ved valgkomite.
5. Diskusjon om prioriterte aktiviteter for 2022
6. Eventuelt

_______Link til møtet:
Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting


Årsmelding:
2021-Årsmelding_Final-Regnskap-Budsjett.pdf

Vi har fått Nittedal Kommunes Miljøpris for 2020!

Kjære alle naturglade Nittedøler og alle som har et blikk for elva vår.

 

På Flammen i går kveld fikk vi Nittedals Miljøpris for 2020 fra ordføreren for "...sin innsats for å gi elva en stemme i det offentlige rom, verne om elvas kvaliteter og bedre livsbetingelsene for de som lever i og langs elva."

 

Det var stort for oss, men takken går først og fremst til alle dere som stiller opp på dugnad og hjelper oss i arbeidet for ei bedre elv.

 

Jeg legger med takketalen som jeg holdt (slik den var planlagt).
2021-05-20_TakketaleNittedalMiljøpris2020.pdf

Fremmedartsprosjektet 2021-2023

Vi rydder elva for alle kjente bestander av Kjempespringfrø. Dette er en enorm jobb som krever mye av oss.

Først kapper vi ned plantene før frøene modnes. Dette blir gjort med ljå. Neste fase er å plukke enkeltplanter som har unngått å bli slått ned.

NESTE DUGNAD (2023):

-Dugnad i uke 32 og 33 er avlyst på grunn av flom.

Vel møtt alle venner av elva og den nære naturen rundt oss.

Søppelaksjon Vår 2021


Tiden frem til første uka i mai er svært viktig for å rydde søppel langs elva vår. Nå, etter snøen har gått og frem til hekking og elvelandet vokser igjen, har vi mulighet til å plukke søppel effektivt og bærekraftig.

Vel møtt til dugnad følgende tidspunkt: 
- Torsdag 8/4 kl 19:00
Sted: UNO-X, nordre rundkjøring på Mo på Rotnes. Plukker langs Nitelvas hovedløp. Fortsetter der vi slapp etter Lions Miljødag i fjor. - Lørdag 10/4 kl 10:00-12:00    Sted: Nordre rundkjøring på Mo på Rotnes. Fortsetter der vi slapp torsdag.
- Søndag 11/4 kl 11:00-13:00     Sted: Kvikk Pizza, Hakadal.
- Tirsdag 13/4 kl 19:00               Sted: Utgår pga snøvær
- Torsdag 15/4 kl 19:00              Sted: AVLYST
- Lørdag 17/4 kl 10:00-12:00     Sted: Hadelandsveien 741, motsatt side av Mosenteret fra driftstomta til kommunen og sørover på vestsiden, og fra Haugsmåsan og sørover østsiden.
- Søndag 18/4 kl 10:00 - 12:00 Sted: Blir bestemt.


Bli medlem i Nittedal Elveforum!

Vi er en medlemsforening som arbeider for å værne om Nitelva og sidebekkene i Nittedal. 

 

For å bli medlem av foreningen, og med det bidra til at vi kan nå våre mål, så koster det 200 kr per år for enkeltmedlem og 500 kr per år for familiemedlemskap.

Kontonummer for foreningen er: 2280.47.99773

(Merk betalingen med navn, epost og telefonnummer)

Vi kan også nås gjennom Grasrotsandelen.

Tusen takk!

Nyheter

Publisert på

Årsmøte Nittedal Elveforum 2022

Publisert på

Fremmedartsprosjektet mottar støtte fra Sparebankstiftelsen JLN!

Publisert på

Fremmedartsprosjektet har fått finansiering!

Publisert på

Søppelrydding vår 2021

Publisert på

Bekymring rund valg av trase for kloakkledning ut av bygda

Publisert på

Støttebrev til Nittedal Naturvernforbund

Publisert på

Høringsutspill til planarbeid i Nittedal

Publisert på

Første styremøte avholdt

Publisert på

Årsmøte og Generalforsamling

Sponsorer og partnere

Kontakt oss

Nittedal Elveforum


Hadelandsveien 1273, 1484 Åneby
Tlf: +47 976 58 219