Bli Medlem

Bli Medlem

Vil du bli medlem av Nittedal Elveforum?

Du kan bli medlem ved å betale medlemskontingenten Vipps. Vårt Vippsnummer er 697787.


Eller du kan sette over penger på vår konto 2280.47.99773

Enkeltmedlem koster 200,- og familiemedlem koster 500,-.

Husk å skrive både navn og e-postadresse slik at du blir med på vår mailingliste!!

 

Åpne Vipps og scann QR-Koden med mobilen:

Ditt viktigste bidrag er engasjementet, at du ser og har omtanke for elva vår, og at du blir med å beskytte livet og naturen rundt oss - den nære naturen.