Fremmedarter

Fremmedarter

Prosjektet Kjempespringfrø

Bli med i sommer. Gjør noe for elva!!

NESTE DUGNAD (2023):

- Søppel og kjempespringfrødugnad Søndag 01/10/2023 kl 10:00 på Gaustadmåsan. Vi møtes ved brua :)Et prosjekt i samarbeid med:

          


Innledning:

Det finnes flere fremmede plantearter som har tatt en dominerende stilling i norsk natur. Lupiner er kjent for mange. Pene blomster som overtar veikantene. Langs elven vår er det kjempespringfrø som har festet grepet. Spesielt mellom Mosan og Li. Vi i Nittedal elveforum mener det er ikke for sent å reversere situasjonen. Vi inviter deg til å bli med og kjempe for elva vår.

 

Hvorfor bekjemper vi Kjempespringfrø:

Sammen med grunneiere, Nittedal kommune og frivillige i Nittedal har vi i Nittedal Elveforum satt i gang et treårs prosjekt med fjerning av fremmedarter langs elva vår. Første mål er å bekjempe Kjempespringfrø. Kjempespringfrø er en art som opprinnelig kommer fra Himalaya. Planten ble brakt til Norge og solgt som en hageplante. Kjempespringfrø er en ettårig urt som formerer seg med frø. Plantene har etter hvert rømt fra hager gjennom en stor spredningsevne og dumping av hageavfall i naturen. Hver plante kan produsere 1000 frø som slynges opptil 5m fra planten. Havner frøene i vann eller elveløp kan de spres over lange distanser. Plantene utkonkurrer andre arter gjennom modifisering av jordkjemien. På denne måten kan de danne tette matter og fortrenge de naturlig Norske planteartene. Dette truer livet og artsmangfoldet langs elva. Når matter av kjempespringfrø råtner bort om høsten etterlater de seg bar mark som gir ingen beskyttelse mot erosjon. Vi i Nittedal elveforum vil forhindre skaden denne planten kan forårsake langs vår vakre elv. Vi trenger din hjelp. Bli med oss på dugnad for å bekjempe kjempespringfrø!

 

Målene:

  • Sanere Nitelva for Kjempespringfrø innen høsten 2023 
    • Øke kunnskapen blant befolkning i dalen om uønskede planter
    • Kartlegge, rapportere og evt. fjerne andre uønskede arter langs Nitelva i Nittedal

Hvordan bekjempe vi kjempespringfrø?

Kjempespringfrø er ettårig: Hvis vi klarer å fjerne plantene før de setter frø blir de borte for alltid. Heldigvis er plantene lett å se og lett å fjerne. Jobben blir å luke ut plantene, eller i områder tett med kjempespringfrø, bruker vi ljå.