Styremøter 2022

Styremøter 2022

1. styremøte den 27. januar
Saksliste:
  1. Planlegge årsmøte
  2. Kraftverk, luke: Flere alvorlige utfall den siste tiden. Vi blir ikke tatt på alvor.
  3. Søppelrydding
  4. Sti (mao. belyst asfaltert vei) langs Nitelva
  5. Restaurering av myrer i dalen
  6. Fremmedartsprosjektet
  7. Møtetider gjennom året / årshjul
  8. Evt.

Referat: 2022-01-27-Styremøte Nittedal Elveforum 27.pdf

Årsmøte 7. mars
Sted: Slåttenhus møterom på kommunehuset
Tid: 2000-2200

Årsmelding finnes her: 2021-Årsmelding_Final-Regnskap-Budsjett.pdf
Prtokoll her: Protokoll fra Årsmøte Nittedal Elveforum 2022.pdf


2. Styremøte 28/3-2022

Nittedal Elveforum

Tid: Tirsdag 28/4-kl 2000

Sted: Lions lokaler, Hagen skole, Hakadal

Til stede: John Ivar, Knut H, Knut O, Randi, Lisa, Anders

 

Saker:

1. Styreweb, gnist og kommunikasjonssystem.
2. Re-etablering av myr.
3. Planlagt kapasitetsøkning for snøkanonene i Varingskollen.
4. Kraftverkene.
5. Søppelrydding vår 2022.
6. Tilskuddsportalen Nittedal
7. Nittedal miljødag
8. Diverse saker. (Fiskeplass, utslippstillatelse til bekk, utbygging Døli)
9. Status fremmedartsprosjekt.
10. Beachflagg og vester.

11. Eventuelt
Referat: 2022_03_28_Ordinært styremøte.pdf