Styremøter 2021

Styremøter 2021

10. mars Åpent styremøte

Vi møtes første gang 2021
Teamslink:

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting1. Generell info og virtuell runde rundt bordet. Sjekkliste fra årsmøte.
2. Valg av nestleder.
3. Nittedal Miljødag.
4. Søppelryddekampanjen vår 2021. Info om søppelryddesøknad til Grønn Plattform ble avvist. Vi snakker litt sammen om veien videre.
5. Rv 4 - støttebrev til Naturvernforbundet.
6. Fremmedartsprosjektet. Søknad om støtte sendt.
7. Elvekraftverk. Sørge for vannføring ved strømbrudd. Status og vei videre.
8. Trasèvalg kloakkledning ut av bygda
9. Planarbeid Nittedal kommune
10. Eventuelt
     - Deponiet i Hakadal

Referat fra møtet: Styremøter2021-møte1.pdf

27. mai - Styremøte ved elva

Smedstubrua kl.20:00.

Sakslisten er dominert av koordinerings og samtale-saker for å holde trøkket oppe på følgende tema:
1. Medlemsstatus og økonomisk status
2. Søppelrydding - status og vei videre
3. Fremmedartsprosjektet - status, økonomi og plan for sommeren
4. Innkjøp og lagerplass for utstyr
5. Sideluke som åpner seg i elvekraftverkene i Hakadal. Nytt fra Løvenskiold. Brev fra NVE.
6. Reversering av 'det store vanntyveriet' - saksbehandling og utredning
7. Nittedal planprosess - høringsbrev fra NE og vei videre
8. Rv 4 gjennom bygda, sentrumsutvidelse og 'sløyfa' ut mot elva
9. Kloakk ut av bygda
10. Eventuelt

Se referat her: 2021-mai-styremøte-2021-mai-referat.pdf

24. juni - Styremøte ved Elvetangen
Saksliste:
1. Medlemstatus og økonomisk status
2. Fremmedartsprosjektet.
3. Nittedal Miljødag 21. August.
4. Båtkjøp
5. Kraftverk i Hakadal
6. Deminger
7.  Planprosess i Nittedal
8. Våtmarksområde sør for Elvetangen, re-etablering?
9. Eventuelt
- Innspill til kravspesifikasjoner til kantsoner langs elva.

Referat: 2021-06-styremøte-2021-juni.pdf

22. September kl 20:00

Click here to join the meeting

Styremøte - åpent for medlemmer på Teams

Saksliste:

1. Økonomi, forsikring, tilgang epost, andre organisatoriske saker
2. Status fremmedartsprosjektet
3. Status høstens elveryddedugnad
4. Status vannføring gjennom kraftverket ved Sagdammen
5. Arealplanarbeid:

   - Minste kantsonebredde langs elva.

   - Rv 4 og sentrum

   - Sti langs elva

   - Arbeid på Li

6. Restaurering av myrområder tilbakeføre vann inn igjen i kroksjøene sør for Elvetangen, Haugsmåsan og Gaustadmåsan, kommunens driftstomt ved Mo, samt drenerte myrer på åsen.
7. Medlemsmøte i oktober. Bestemme tid, sted og forslag til innhold
8. Eventuelt