Om oss

Om Nittedal Elveforum


Vi er en medlemsforening som arbeider for å værne om Nitelva og sidebekkene i Nittedal. Vi har kalt oss selv for Nittedal Elveforum (org no: 924 699 167). For å bli medlem av foreningen, og med det bidra til at vi kan nå våre mål, så koster det 200 kr per år for enkeltmedlem og 500 kr per år for familiemedlemskap. Kontonummer for foreningen er: 2280 47 99773 Merk betalingen med navn, epost og telefonnummer.

Våre vedtekter finner du her: Nittedal Elveforum - Vedtekter.pdf