Søppelrydding

Søppelrydding

Vår visjon:

Ei elv fri for søppel!


Her må det ryddes:

Det må ryddes. Her på Rotnes. Etterpåblirdet så bra!


Vi og mange med oss har gjort mye gjennom 2019 og 2020, men dette krever massiv innsats i tiden som kommer. Vi finner søppel som har samlet seg opp over siste fire-fem tiår selv om også ny søppel kommer til. Kildene for søppel er byggeaktiviteter, jordbruk, vind og fra folk som ferdes langs vei og elv.

Det hjelper å rydde - bare se!
Kraftverk Rotnes før ryddingKraftverk Rotnes etter rydding
Se bildene før og etter ved kraftverket på Rotnes i 2019.

Nitelva renner gjennom Nittedal og Lillestrøm, dette har utviklet seg til å bli urbane områder med mer enn 100 000 mennesker. Elva vår er kanskje den urbane elva i norge med størst artsmangfold og med et rikt tilfang av hekkende rødlistede fugler.  Elva inngår i et unikt landskap for fuglene og fugleinteresserte folk.

Her kommer en oversikt over søppelryddinga vi har gjennomført gjennom 2020.


Tusen hjertelig takk til Miljøpatrulen og ROAF som har hentet søpla vi har plassert langs veien!


Høstkampanjen 2021
18. September - Nedenfor Sagfossen (øst for Rv4). Grilling. 7 stk ryddet.
19. September - Ved Esso og sørover på Mo. 4 stk ryddet.


Vårkampanjen 2021
Invitasjon på Varingen:  https://www.varingen.no/velkommen-til-vardugnad-langs-nitelva/o/5-92-233046


Påska 2021 - Ryddedugnad i Tøyenbekken. Randi og Knut ++? har brukt påskeferien til å rydde mer i Tøyenbekken. Ca 10 timer til sammen.
8/4 - 6 personer a 2 timer rydding. Vi plukket ca 6-8 sekker + flere store isoporplater og jernskrap fra elva.


10/4
- 14 på dugnad. Ryddet 2.5 timer hver. Se kart under.


10/4 - Det var også vårryddedugnad i Hakadal hvor en gjeng fra Døli Løvstad Vel samlet seg for å rydde søppel fra Hakadal skole og nordover til Sagdammen. 12 stk a 4 timer. Se kart.


11/4 - Ryddedugnad sør for Hakadal Ungdomskole. Ca 11 stk med, det ble ryddet 3 timer.


11/4 - 2 personer plukket søppel 2 timer fra Åros bru og nordover (østsiden) ca 1.3 km. Lite søppel å finne! Se kart under.


13/4 og 14/4 - 2 personer a 2x3 timer. Se kart under. 3 søppelsekker å finne hver side. 13/4 østside og 14/4 vestside.Høstkampanjen 2020 - september er tiden for elverydding

Mer info med bilder senere
23. September: 5-klasse ved Rotnes skole ryddet fra dammen ved Glømmi og nordover.
19. September: Ryddedugnad del 5 som del av Lions Miljødag. Vi var ca 25 personer som ryddet i 4 timer en lørdag formiddag. Vi ryddet elvelandet fra litt nord for Tennisbanen til nordre rundkjøring langs Rv4 på Rotnes.
12. September: Vi var ca 10 personer som jobbet 4 timer fra Strøm bru og sørover.

10. September: 8 personer møtte opp og ryddet igjen i Ørfiskebekken. Det har desverre kommet mer søppel til i løpet av sommeren. Vi gikk hele veien fra Mosenteret ut til Nitelva. Ca 3 timer.
5. September: Lørdag formiddag ble det ny søppelrydding med ca 6 personer av 4 timer som plukket videre nord for Strøm bru.
3. September: Strøm bru og oppover i retning mot Åmotsdammen. 12 personer møtte opp og vi ryddet hundrevis av kilo opp fra elva. Kloakklukt.


Prosjekt Tøyenbekken
Vi har ryddet Tøyenbekken fra Nitelva og opp til Kiwi-butikken! Karihølet har i flere tiår blitt brukt som søppeldumpeplass for lokalmiljøet der. Det har gjort at ørreten ikke lengre kommer opp for å gyte i denne bekken - noe den gjorde for flere tiår siden. I høst er vi svært spente på om ørreten kommer tilbake :) Det har den ihvertfall fått bekken tilbake og muligheten nå. Men det har naboene som bor der også fått - vi fikk kaffe og kake på ryddedugnaden. Det har blitt gjort en fantastisk dugnadsinnsats! Vi kan være stolte av oss selv.

Prosjekt Ørfiskebekken
Handel og enorm byggeaktivitet, ferdsel langs Rv 4 og mye folk gir opphav til enorme mengder søppel. Med vind og regnvær ender det jo opp i Ørfiskebekken og videre ut i Nitelva. Ørfiskebekken er et skolebok-eksempel på hvordan meandrerende rennende vann former landskapet. Bekken bukter og vrir seg på sin vei ned mot Nitelva, og landskapet rundt er et eventyrlandskap med utrolige kvaliteter for besøkende og en unik biotop for de som bor der. Under kan man se noen bilder fra ryddedugnaden vi hadde i vår (og i høst).

Status for rydding langs Nitelva
Langs Nitelva har vi ryddet følgende områder:
- Nordøst av elva sør for Sagdammen
- Begge sider av elva fra Foss bru til Rulse
- Begge sider fra Rulse til Åmotsdammen
- Begge sider fra Åmotsdammen til Strøm bru
- Begge sider sør for Strøm bru
- Begge sider 200 m langs elvelandet nord for Glømmi Sport
- Begge sider fra Glømmi sport til nordre rundkjøring Rv4.


Rydding Nord for Rotnes
Grøn strek viser elvelandet vi har ryddet i år. Rød strek viser strekk vi ikke har ryddet.

Rydding sør

Grøn strek viser hva vi har ryddet. Rød viser hva som står igjen. Alt sør for Rotnes mangler.


Vårkampanjen 2020 - årets koronatrygge påskedugnad
Vi startet allerede 1. April og brukte påska til å komme i gang med årets elverydding. Denne våren 2020 var det innført hytteforbud på grunn av pandemi slik at Nittedalsfolket måtte være hjemme - vårt forslag var altså å innføre årets koronatrygge aktivitet: Rydde søppel fra elva vår. Vi holdt på helt til 19. april, da ornitologisk forening ba oss stoppe for ikke å påvirke hekkingen av fugler langs elva. Under følger en liste over dugnadene vi gjennomførte (se også oversikt med bildedokumentasjon på: https://www.facebook.com/NitelvasVenner):
1. April:Rydding fra Glømmi sport og sørover til Elvetangen (øst for elva). 8 personer a 2 timer.

7. April: Glømmi sport og sørover mot Ekjøp (vestside av elva). En gjeng på 6 ivrige personer ryddet elvelandet. Det var stort engasjement i gjengen.
3-7. April:
Sør for Sagfossen kraftstasjon (Hakadal). Mye gammelt søppel, masse isopor og mye bever i området. Spennende urørt område. 2 personer jobbet til sammen ca 8 timer.
9. April:
Tøyenbekken. 14 personer a 2 timer. Store og små bidro til å rydde opp i naturen. Det var bare helt rått og rørende.
10. April:
Tøyenbekken. 6 personer a 3 timer. De første 100 m er ryddet, det er fortsatt litt igjen. Fikk kake og kaffe fra naboer som fikk tilbake bekken sin! Praktisk miljøarbeid kan være morsomt og meningsfullt.
12. April:
Ørfiskebekken. 12 personer a 2 timer.
12. April (andre påskedag): Tøyenbekken ble ferdig ned til Nitelva! 3 personer a 4 timer. Knut O primus motor mot slutten!
13. April (andre påskedag): Ørfiskebekken. 6 personer a 2 timer.
16. April: Ørfiskebekken. 5 personer 5 timer. Ble ferdig nesten ned til Nitelva. For mye Spirea (Nittedalshekk) til å komme til elvelandet.
18. April: Rulse bru og sørover. 6 personer av ca 4 timer

19. April: Fortsetter strekket fra Rulse bru til Åmotsdammen med sidebekk. 5 personer a 3 timer. Ferdig ned til Åmotsdammen. Store mengder søppel.
UKJENT DATO: Elvelandet fra Foss bru til Rulse bru ble ryddet i to (tre?) omganger. Vi var 6-8 personer a 3 timer hver gang.

Totalt for vårdugnaden jobbet hadde vi ca 250 dugnadstimer langs elva og sidebekker. Det blei så fint etter oss!

Noen bilder av hva vi har fått ut av elva vår:

søppelberg-Tøyenbekken

Her er litt av søppelet vi plukket ut av Tøyenbekken.


Åmotsdammen

Her fra strekket mellom Rulse og Åmotsdammen

Åmotsdammen2Rulse
Mellom Rulse og Åmotsdammen.

Flere bilder:

Bilde før og etter rydding langs Nitelva på Rotnes. Store mengder isopor fra byggeaktiviteter oppstrøms har samlet seg langs elvebredden.


Søppel langs elva

Søppel langs elva

Et umulig prosjekt... ?

Knut plukker opp sykler

Ansamling etter et par timers søppelplukking

Knut plukker opp syklerVi har det moro med plukking

Uendelig mengde søppel

søppel