Bekymring rund valg av trase for kloakkledning ut av bygda

Bekymring rund valg av trase for kloakkledning ut av bygda

Publisert på
Vi i Nittedal Elveforum er svært bekymret for ideen å legge kloakkledningen fra Nittedal til det interkommunale kloakkanlegget på Romeriket i Nitelva. Dette er svært uheldig for livet i elva, det er risiko for å trigge kvikkleireras, og en dynamisk elv vil grave opp og true kloakkledningen.  Vi kan ikke tillate risikoen for store kloakkutslipp på denne størreslen.

Vår invitasjon til oss selv til kommunen ble beskrevet i et leserbrev til Varingen. Se her: 2021_01_16_Leserbrev til Varingen - Kloakkledning.pdf