Fremmedartsprosjektet har fått finansiering!

Fremmedartsprosjektet har fått finansiering!

Publisert på
Vi er svært glade over å få finansiering for fremmedartsprosjektet vårt. Hensikten med dette prosjektet er å utradere alle kjente bestander av Kjempespringfrø innen 2024. Vi har mottatt 15 000 kr fra statsforvalteren, hvilket utløser 15 000 kr fra kommunen. Dette gjør at utstyr kan kjøpes inn og vi kan gjennomføre det planlagte arbeidet. Tusen takk!