Søppelrydding vår 2021

Søppelrydding vår 2021

Publisert på
Vi inviterer til søppelrydding i Nitelva våren 2021.

Tiden frem til hekkingen begynner og elvelandet gror igjen er svært viktig for å få plukket mest mulig søppel fra elva vår. Håper å se så mange som mulig på ryddedugnadene i løpet av April!

Følgende datoer gjelder:
- Torsdag 8/4 kl 1900. Uno-X på Rotnes. Plukket sørover.
- Lørdag 10/4 kl 1000-1200. Oppmøte ved nordre rundkjøring på Rotnes. Plukker sørover.
- Søndag 11/4 kl 1100-1300
- Tirsdag 13/4 kl 1930
- Torsdag 15/4 kl 1930
- Lørdag 17/4 kl 1000-1200

Kommer tilbake til sted etter hvert. Vel møtt!