Årsmøte Nittedal Elveforum 2022

Årsmøte Nittedal Elveforum 2022

Publisert på
Tid: 7. mars kl 1930
Sted: Nittedal kommune - Slåttenhus møterom

Velkommen til årsmøte i Nittedal Elveforum. Vi skal ha klassisk årsmøte med personlig oppmøte, selv om det blir mulig å følge arrangementet via Teams. Vi ønsker alle gamle medlemmer og andre venner av elva og den nære naturen i bygda velkomne!
Saksliste:
1. Konstituering (registrering av møtedeltakere og godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent, valg av to medlemmer til å underskrive protokoll)
2. Styrets beretning for 2021 - gjennomgang av sakene vi har jobbet med.
3. Årsregnskap for 2021 og budsjett 2022
4. Valg av styremedlemmer og leder ved valgkomite.
5. Diskusjon om prioriterte aktiviteter for 2022
6. Eventuelt (meld inn!)