Høringssvar om nytt massedeponi på Glosli

Høringssvar om nytt massedeponi på Glosli

Publisert på

Saken omhandler å gjøre et 75 mål stort område, inkludert ravinelandskap, på Glosli om til massedeponi. Nittedal Elveforums styre er svært bekymret for forslaget om å etablere deponi på Glosli i Nittedal kommune.

 

Les høringssvaret vårt her.